Aktuality

[ 15. 2. 2023 ]

Informujeme uživatele parkovacích garáží, že od 1. 3. 2023 jsme museli upravit ceny jednodenních a vícedenních parkovacích karet. Nové ceny najdete v ceníku, do této doby platí ceny o cca 15% nižší.
Ceny běžného hodinového parkování a dlouhodobých parkovacích stání zůstávají beze změny.

 

[ 5. 12. 2022 ]

Informujeme zájemce o dlouhodobá parkovací stání, že všechna vyhrazená místa jsou bohužel již plně obsazena. V případě změny Vás budeme informovat.

Parkovací garáže u Janáčkova divadla

 • Pohodlné parkování v centru Brna
 • Provozní doba - NONSTOP
 • 400 parkovacích míst
 • 200 míst pro vozidla s alternativním pohonem
 • Maximální výška vozidla 2,1 m
 • Dobíjecí stanice pro elektromobily
 • Pohodlné parkování ve dvou podlažích dle nových norem
 • Propojení do Janáčkova divadla suchou nohou
 • Rozšířená stání pro invalidy a matky s kočárky

Parkoviště u Janáčkova divadla

PROVOZNĚ DOPRAVNÍ ŘÁD

 

Parkoviště je provozováno jako nehlídané placené stání s celoročním 24 hodinovým provozem.

I. Všeobecná ustanovení

 1. V celém objektu parkoviště je zaveden jednosměrný provoz a v plném rozsahu platí vyhláška č. 30/2001 Sb. a 223/1997 Sb. pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích.
 2. Rychlost jízdy v celém objektu je omezena na 10 km/hod.
 3. Největší povolená celková výška parkujících vozidel je 2,1 m.
 4. Do prostoru -1. pp je povolen i vjezd vozidel s alternativními pohony (LPG, CNG, elektro).
 5. Do prostoru -2. pp je zákaz vjezdu a parkování vozidel s pohonem LPG a CNG. 
 6. Pohyb osob v prostorách parkoviště, který nesouvisí s užíváním parkovacího místa,  JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN !
 7. Poplatek se hradí před odjezdem v hotovosti v parkovacích automatech.
 8. Provozovatel neodpovídá za škody nebo odcizení odstaveného vozidla, ani za věci v něm uložené.

 

II. Povinnosti řidiče

 1. Při odstavení vozidla vždy řádně uzavřít a uzamknout vozidlo tak, aby bylo vždy řádně zabezpečeno proti zcizení. Uschovat parkovací lístek pro potřeby placení a vstupu do objektu.
 2. Za ztrátu parkovacího lístku je řidič povinen uhradit hotově jednorázový poplatek 1.000,- Kč u obsluhy.
 3. Dodržovat všechny výstražné nápisy, dopravní značky, upozornění a pokyny pronajímatele včetně pokynů obsluhy parkoviště.
 4. Dodržovat všechny bezpečnostní a požární předpisy.
 5. Parkovací místo užívat jen pro vozidlo v technicky provozuschopném stavu.
 6. Udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách parkovacího domu.
 7. Před odjezdem zajít  NEJDŘÍVE K POKLADNĚ  a pak k vozidlu! Poplatek za stání vozidla uhradit v automatické pokladně umístěné při vstupu v prostoru parkovacího domu.
 8. Po zaplacení opustit do 15 minut prostory parkoviště.
 9. Dodržovat zákaz kouření v celém objektu řidičem i spolujezdci.

 

III. Omezení uživatelům

Na poskytnutém parkovacím místě, v zaparkovaném vozidle i ve všech prostorách parkoviště je ZAKÁZÁNO :

 1. Kouřit a používat otevřený oheň
 2. Provádět jakékoliv opravy, údržbu, seřizování či mytí vozidel
 3. Doplňovat a skladovat pohonné hmoty – vyjma paliva v nádržích vozidla
 4. Ukládat v prostorách parkovacího objektu nepotřebný materiál, náhradní díly vč. pneu a jiný  odpad
 5. Uvádět motor vozidla do chodu za jiným účelem než je bezprostřední odjezd vozidla z parkoviště
 6. Přechovávat nebezpečné a hořlavé materiály a těkavé látky. 

Provozovna:

Parkovací garáže u Janáčkova divadla
Rooseveltova 711/3
602 00 Brno
Česká republika
IČ:
DIČ
[CZ] Vjezd z Moravského náměstí u tramvajové zastávky směr Černá pole. [DE] Die Einfahrt befindet sich am Mährenplatz („Moravské náměstí“) in der Nähe von einer Straßenbahnhaltestelle in Richtung „Černá pole“. [EN] Drive-in from Moravske namesti by tram stop in direction to Cerna Pole.